BRANDING & RETOLACIÓ
Construccions FEROI
Redisseny Marca Construccions FEROI

Redisseny de la marca ja creada antigament.
El model escollit treballa el color, l’imagotip i tipogafia per a que funcioni com a única marca simplificant-la  i unificant l’isotip amb la tipografia fent que l’anterior teulada estigui més integrada dintre la marca a molt lleugera i actual

La gamma cromàtica segueix la línia utilitzada anteriorment de blaus i vermells  canviant tonalitats més ataronjants i “bruts” creant un nou concepte més modern, lleuger i actual

s’ha treballat l’original per a que sigui efectiva tant visualment com conceptualment.

També la creció del mockup de la retolació dels vehicles de l’empresa amb el seu rsultat final.