AVÍS LEGAL

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem dels següents aspectes:

Identificació del titular

Aquesta web és propietat de Montserrat Margalef Benaiges, amb domicili social a C\ Sant Manel 2, 43860 L’ametlla de Mar (Tarragona) i amb NIF 47629931J, i correu electrònic de contacte hola@momondesignstudio.com.

Objecte

El següent avís legal identifica al titular del lloc web momondesignstudio.com, inclou i desenvolupa les condicions generals d’utilització del lloc web i especifica la propietat intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços.

A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l’accés a la web i/o l’ús dels seus serveis, proporcionats per la Montserrat Margalef Benaiges.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Accés i utilització de la web

L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

Concepte d’usuari

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Montserrat Margalef Benaiges, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir detingudament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar al web, ja que pot sofrir modificacions.

Limitació de responsabilitat.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Montserrat Margalef Benaiges no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Diferent Restaurant no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament del navegador,
– i / o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Montserrat Margalef Benaiges no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

Informació sobre els vincles (“links ́ ́)

Montserrat Margalef Benaiges no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i Montserrat Margalef Benaiges no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de momondesignstudio.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc web momondesignstudio.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc web.

Montserrat Margalef Benaiges es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin cap al seu lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Renúncia i limitació de la propietat intel·lectual

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Montserrat Margalef Benaiges pot introduir en qualsevol moment canvis i/o millores en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació sobre els nostres serveis, segons es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.

Propietat Intel·lectual

L’estructura i el contingut del lloc web i els serveis, sense restricció qualsevol dels seus elements, són propietat de Montserrat Margalef Benaiges o s’ha autoritzat el seu ús a la mateixa i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual, de manera que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.

Queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels referits continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de

Montserrat Margalef Benaiges o, si s’escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar.

L’Usuari disposa únicament d’un dret d’ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web i de les prestacions dels serveis (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d’acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altre document o legislació vigent que li sigui aplicable.

De la mateixa manera, l’accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts no confereix a l’Usuari cap dret sobre les publicacions, marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de la Montserrat Margalef Benaiges o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita, autorització de Montserrat Margalef Benaiges o dels seus legítims propietaris.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Montserrat Margalef Benaiges i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Montserrat Margalef Benaiges i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Montserrat Margalef Benaiges.