POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacidad

Montserrat Margalef Benaiges, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), posa en coneixement dels seus clients i usuaris web, la política de privacitat i protecció de dades que aplicarà al tractament de dades de caràcter personal, i al mateix temps informa que ha implementat les mesures organitzatives, operacionals i de protecció necessàries per garantir la seguretat d’aquestes.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Montserrat Margalef Benaiges tracta la informació que li faciliten els interessats, amb les finalitats de:
– dur a terme la correcta gestió i administració dels serveis sol·licitats
– contacte (atenent les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic, dels possibles formularis de contacte de la web o telefònicament)
– usuaris de la nostra web, el sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web registren de manera automàtica les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP de l’ordinador utilitzat per la persona que vista la web. Aquesta informació no s’associa directament amb persones usuàries concretes i és possible que s’utilitzi amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística.

Quin tipus de dades tractem?

Dades identificatives necessàries per dur a terme la correcta prestació del servei de disseny gràfic.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades pels interessats es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades d’interessats associades a serveis finalitzats es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal en el cas dels usuaris de la nostra web, és el consentiment del propi interessat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Montserrat Margalef Benaiges Informa als seus usuaris que té creat un perfil a les xarxes socials Instagram, Pinterest i BeHance amb la finalitat de donar, visibilitat a les seves produccions, mai es donaran dades personals de clients. No es preveuen cessions de dades en qualsevol dels altres possibles tractaments, tret del marc de les obligacions legals que es puguin derivar.

Quins són els vostres drets?

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen. Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir, sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les dades, conservant-se en aquest cas únicament per a l’exercici de possibles reclamacions, i sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En el cas que tractem les seves dades per alguna finalitat en què hàgim sol·licitat el seu previ consentiment, té dret a retirar- lo en qualsevol moment sense que això afecti la sol·licitud del tractament previ a la seva retirada.

Com podeu exercir aquests drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que l’identifiqui. Si ho desitgeu, podeu sol·licitar els formularis necessaris per a facilitar-vos l’exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan no 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es.

Actualitzacions i canvis a la política de cookies

La web momondesignstudio.com pot modificar aquesta Política de Cookies sense previ avís, en funció de les exigències tècniques o normatives, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella els usuaris que la visitin periòdicament.