IL·LUSTRACIÓ
MON
Els Jardins de la MON

Col·lecció de làmines il·lustratives a partir de la geometria creant figures que representen la primavera i la floració personal dintre d’un món cahotic, el de l’artista.

Punts forts, el contrast i domini dels colors juntament amb els estampats geomètrics.

Una obra que va ser creada per a la elaboració d’un calendari on cada mes és representava amb una flor diferent, adequant colors segons l’estació i mes de l’any.