BRANDING
Beautybet
Nova imatge corporativa, Centre de Bellesa

Marca amb una tipografia molt característica on busquem el joc entre les lletres B i E de la marca. Tipografia de pal sec i amb cos, ens transmet personalitat, modernitat i exclusivitat. Sortint del tòpics on s’utilitzen tipografies manuscrites, fines i amb molt de detall per aquest tipus d’establiment.

Creació d’un imagotip per poder ser utilitzat en xarxes socials i que sigui reconeixible de forma fàcil per a tothom. Per altra part li donem aquesta part més fresca, amb la gamma cromàtica y la il·lustració de caire modernista que és utilitzada en la papereria, merchandising, retolació…